Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

Adriatic LNG

SKINNELEVERANSE OG SUPERVISION  FOR ADRIATIC LNG ANLEGG
 
Vi leverte fullisolerte strømskinner til Adriatic LNG anlegg 2007.
Installasjon fant sted i Spania i oktober 2007 med en mann fra oss som superviser.
Leveringen ommfattet 4 linjer mellom transformator og tavle av typen LB16EC- 3600A - 690V, og 2 linjer mellom transformator og tavle av typen LB08EC - 1580A - 690V. 
Bildene under er tatt i Singapore av Siemens AS da anlegget ble bygget der.
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning