Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

Frade FPSO, Dubai

SKINNELEVERANSE OG SUPERVISING FRADE FPSO I DUBAI
 
Vi leverte fullisolerte strømskinner 11kV mellom  høyspentceller for å lage en ringkobling mellom tavlene.
Installasjonen fant sted  i Dubai i overgangen mars/april 2008, og vi hadde en mann på stedet som superviset hele installasjonen.
Leveransen omfattet 2 linjer av typen PH20S - 4100A - 11kV.
Vi har fra vår kunde, ABB, mottatt melding om stor tilfredshet med jobben, som ble utført ved installasjonen av strømskinnene.
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning