Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

KDA Kongsberg Kompositt Fabrikk

 
SKINNELEVERANSE

Vi leverte metallkapslede strømskinner til KDA Kongsberg sin nye kompositt fabrikk høsten 2008.

Leveransen bestod av skinner av typen:
LX 3200A - 400V som tilførselsskinne med avtappingsbokser for mating av fordelingsskinner
LX 2500A -  400V mellom tavler og transformatorer
LX 800A - 400V til prioritert kraft
BD2 fra 160A til 1000A som fordelingsskinner med avtappingsbokser til produksjonsmaskiner
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning