Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

KV Svalbard

SKINNELEVERANSE OG INSTALLASJON AV 6 kV STRØMSKINNE PÅ KYSTVAKT FARTØY
 
På Langsten Slip og Båtbyggeri AS ble det bygget et nytt Kystvakt fartøy KV Svalbard. 
Scanelec har levert og installert Betobar høytspentskinne mellom styrbord og babord 6 kV fordelinger. 
Dette fant sted i august 2001.
KV Svalbard skal kunne operere i is på ca 1 meters tykkelse, og ha en slepekapasitet som gjør det mulig å håndtere skip på 100.000 tonn. 
Skipets størrelse og egenskaper gjør det til en betydelig bedre søke-/redningsplattform enn hva man har hatt, spesielt i dårlig vær.
Flaggskipet skal operere i hele Kystvaktens ansvarsområde.
I forbindelse med installasjonen av fullisolerte strømskinner ble det montert en brann- og vanntett skottgjennomføring, som tåler 4,0 bar.
Dette var da en ny erfaring for Scanelec. Installasjonen ble utført til kundens tilfredshet.
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning