Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

Mongstad Raffineri

SKINNELEVERANSE OG INSTALLASJON AV MODIFIKASJON AV 6 kV STRØMSKINNE PÅ MONGSTAD RAFFINERI 
 
I september 2008 var det en modifikasjon på anlegget på Mongstad Raffineri . 
Det skulle settes inn en strømbegrenser mellom transformator og hovedtavle. 
I den forbindelse ønsket StatoilHydro å skifte ut eksisterende strømskinner fra 1973. 
Utskiftingen måtte skje i løpet av driftstans, og være installert til oppstart av produksjon. 
Tiden var kritisk, men vi leverte strømskinnene og utførte installasjonen til kundens tilfredshet.
Leveringen omfattet 2 skinner av typen SH2 - 1710A - 6kV mellom transformator
via IS - begrenser til fordelingstavle.
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning