Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

Peregrino FPSO

SKINNELEVERANSE OG SUPERVISING PEREGRINO FPSO
 
Vi leverte fullisolerte strømskinner til Peregrino vår/sommer 2009.
Installasjonen fant sted i Singapore med en mann fra oss som superviser.
Leveringen ommfattet 6 skinner mellom transformator og hovedtavle av typen LB12DC - 4000A - 440V, og 2 skinner mellom eksisterende hovedtavle og ny hovedtavle av typen LB12DC - 4000A - 440V.   
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning