Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

REC - Sitech, Glomfjord

SKINNELEVERANSE OG INSTALLASJON REC-SITECH, GLOMFJORD
 
Vi leverte og installerte fullisolerte strømskinner til denne solcellepanel fabrikken i Glomfjord vår/sommer 2008.
Leveringen omfattet to ulike deler.
 
Glomfjord nord:
Her leverte og installerte vi 5 linjer mellom transformator-tavle.
LB12DC - 5000A - 400V
    
   
Glomfjord syd:
Her leverte og installerte vi 6 linjer mellom transformator-tavle.
LB12DC - 5000A - 400V
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning