Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

Stortinget

SKINNELEVERANSE OG INSTALLASJON

Vi leverte og installerte fullisolerte strømskinner fra transformator til tavle.
Bakgrunnen for forespørselen var problemer med elektromagnetisk stråling på en del kontorer på Stortinget. 
Dette gav utslag på data utstyr som ikke fungerte slik det skulle. 
Årsaken var strømførende skinner som var plassert i kjelleren under disse kontorene.
 
Scanelec sine skinner avgir svært lite elektromagnetisk stråling, og kunne dermed erstattet de eksisterende skinnene og enkelt løst problemstillingen. 
Nå ble det likevel ikke akkurat slik fordi en så fremtidige behov for å øke trafo og fordeling for 220V og 400V.
Det ble besluttet å bygge en ny transformatorkiosk et annet sted, nærmere bestemt ute på Wesselplass. 
Den nye transformatorkiosken ble plassert under bakken, og strømskinner fra Scanelec ble lagt i grøft fra den nye transformatoren og inn til tavlen i Stortinget.
Scanelec satte spenning på de nye fullisolerte strømskinnene til dette prestisjeprosjektet i januar 2002.
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning