Olje og gass

feb 13, 2014, 11:23
Scanelec har 30 års erfaring med leveranser av strømskinner i dette markedet, og vi leverer strømskinner (Bus Duct) til:
- Bunnfaste platformer.
- Mobile rigger.
- FPSO èr.
- Petrokjemiske anlegg.

Vi leverer til byggeverft i inn- og utland. I denne type installasjoner leverer vi som oftest gasstette løsninger. I tillegg leverer vi også løsninger som dekker kravene i forbindelse med en hydrokarbonbrann i 60 minutter(H 60).

Scanelec tilbyr også montasje eller «supervising» av montasjen. Vi leverer skinner både for lav- og høyspenningsanlegg inntil 170kV.

Mongstad Raffineri (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Referanser - Olje & Gass

Universitetet i Oslo, IFI2

SKINNELEVERANSE

Vi leverer metallkapslede strømskinner til Universitetet i Oslo sitt nye informatikkbygg i 2009.

Vi leverer skinner av typen:
LX 2500A - 400V  mellom transformatorer og tavler
LX 2500A - 400V mellom tavler og generatorer
LX 2000A - 400V som stiger i sjakter med avtappingsbokser
LX 1600A - 400V mellom tavler og UPS'er
LX 1250A - 400V som stiger i sjakter med avtappingsbokser
Relevante produkter

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning