Skip

feb 14, 2014, 13:02
Ytelsene om bord i skip i dag er blitt så store at det skal svært mange og store, parallelle kabler til for å overføre energien. Med den begrensede plassen det alltid er om bord i en båt byr det på utfordringer både når det gjelder bøyeradius på kabel, og ikke minst å klare å få like lange lengder på fasene for å oppnå et stabilt nett. Ikke minst er det problematisk å få plass til å terminere kablene. Scanelec har gjennom mange år levert strømskinner for FPSO´er, flytende produksjonsskip. Vi har også levert strømskinner til kystvaktskipet ”Svalbard” som går i arktiske strøk i is- tykkelse på inntil 1m.

I slike installasjoner er demping av vibrasjoner og slag av vesentlig betydning.
Vi ser at også andre parametere som magnetfeltproblematikk i større grad gjøres gjeldende ettersom skipene inneholder stadig mer sofistikert utstyr. Vi ser derfor en stadig økende etterspørsel etter løsninger med strømskinner, og vi kan i dag tilby DnV godkjente strømskinneløsninger for skip.

Scanelec har også levert strømskinner for likestrøm til å forbinde ABB sitt utstyr i sin «Onboard DC Grid» løsning. Denne har nå vært i drift om bord i Dina Star i fra våren 2013. Den har operert i Nordsjøen under tøffe værforhold og erfaringen er svært gode. Konseptet til ABB har gitt store drivstoffbesparelser og redusert støynivå om bord. Det er faktorer som har stor innvirkning både på miljøet utenfor båten så vel som om bord. Vi er stolt over å ha tatt del i denne utviklingen.

I dag ser vi DC løsninger bli tatt i bruk av flere produsenter og dette åpner for muligheten til å benytte strømskinner som gjør det enklere å ta ut strøm til forbrukere på forskjellige steder, så vel som det gjør det enklere å kunne implementer batterier, brenselceller, solceller etc. Dette vil være et av Scanelec sine satsingsområder i tiden fremover.

Det er kjent at verdens skipsflåte forurenser langt mere enn bilparken, så potensiale til å spare naturen for forurensing ligger i å fornye skipsflåten med fornybar energi.

Scanelec har levert strømskinner til en rekke skip:
- FPSO`er utrustet i Norge, Singapore, Korea, China.
- Kystvaktskipet Svalbard.
- Offshoreskipet Dina Star.
  • Videoer
Videoer

Videoer

Betobar LA/LB brukt på skip

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning