Scanelec leverer en rekke forskjellige type strømskinner, fra fullisolerte strømskinner til metallkapslede strømskinner. Strømskinnesystem er blitt utviklet for å ivareta en sikker og plassbesparende overføring, og distribusjon av elektrisk kraft i lav- og mellomspenningsanlegg. Det er også stadig mer fokus på elektromagnetisk felt, og de problemene de forårsaker ovenfor mennesker og elektronisk utstyr. Våre skinner har svært lave elektromagnetiske feltverdier.

Strømskinner har også en rekke andre fordeler:

- Strømskinner er enklere og raskere å installere sammenlignet med kabel.
- Redusert installasjonstid gjør skinnene kostnadsbesparende.
   
Skinnene er mer kompakt ved installasjon og man er ikke avhengig av større bøyningsradier med skinnene, 90° vinkler er standard. Økt sikkerhet som følge av prefabrikkerte elementer. Elementene er testet, har høy kortslutningsmotstand, lavt spenningsfall, lite effekttap, lave magnetfeltverdier og like faser som gir balanse i anlegget. Brannbelastningen i anlegget er også drastisk redusert ved at man unngår store mengder PVC. Mindre plast betyr mindre FARE! 

Strømskinner gir et SOLID system og gir også større fleksibilitet i design i forhold til fremtidige endringer/modifikasjoner.

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning