Ekornes Fabrikker, Sykkylven

SKINNELEVERANSE

I forbindelse med Ekornes sin utvidelse av fabrikkanlegget for produksjon av stressless stoler i Sykkylven, fikk Scanelec oppdraget med å levere strømskinnene til anlegget. 
Leveransen har gått gjennom ABB sin installasjonsavdeling i Ålesund nå YIT Building Systems
Utfordringen var stor da rådgivende ingeniørfirma, Hovet & Teigen ved Åsmund Hovet hadde spesielle ønsker for å gjøre det elektriske anlegget så fleksibelt som mulig i forhold til plassering og fremtidige endringer i maskinparken.
Derfor er det i stor grad lagt vekt på å legge beskyttelsen av anlegget så nært til forbrukeren som mulig. 
Det er oppnådd ved å legge effektbryterne i uttaksbokser der maskinene plasseres. 
På samme måten mater de store skinnene de mindre skinnene.
På grunn av anleggets størrelse er det derfor en spennvidde i produktleveransen fra de største skinnene på 2500A fra transformator til hovedtavle, og hele spekteret på 1000, 800, 630 og 500A for distribusjon ned til 63A for mating av lysskinner.
Det er levert ca 5000m med 25A skinner for oppheng og forsyning av lysarmaturer. 
En stor del er doble skinner hvor nødlysforsyningen ligger på den ene siden, og hovedlysforsyningen ligger på den andre siden. 
I uttaksboksene er det også montert et BUS system som muliggjør en sentral styring og overvåking av hele belysningsanlegget.
 
I tillegg til en stor grad av fleksibilitet, er det også oppnådd en rekke andre fordeler:

Plassbehovet er drastisk redusert, noe som er spesielt viktig i et anlegg hvor det er tett med andre installasjoner for bl.a. trykkluft og avsug.

Med strømskinner blir alle fasene like og man får balanse i anlegget.
 
Brannbelastningen i anlegget er drastisk redusert ved at man har unngått store mengder med PVC.

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning