Førde Sentralsykehus

SKINNELEVERANSE OG INSTALLASJON FØRDE SENTRALSYKEHUS
 
Vi leverte og installerte fullisolerte strømskinner fra nødgenerator til overgang metallkapslet strømskinne på Førde Sentralsykehus i juni 2005. 
Leveransen omfattet skinner av typen LA12EA - 1200A - 400V.

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning