Scanelec  AS har gjennom mange år prosjektert og levert strømskinneløsninger til små og store prosjekter i alle kundesegmenter, og har opparbeidet oss en solid og allsidig referanseliste.

Våre referanser

Nye A - HUS, Lørenskog

 
SKINNELEVERANSE OG INSTALLASJON

Vi leverte metallkapslede strømskinner til dette store prosjektet: det nye Universitetessykehuset i Akershus.
Det var av de største landbaserte byggeprosjekter i perioden 2005 - 2008, og vår kontrakt var på over 11 millioner fordelt på 3 kontrakter.
Den desidert største var inngått med Siemens AS, Divisjon  Installasjon. Den gjaldt alle stigere i sykehuset.
Videre ble det inngått kontrakt med Eltel Networks AS for forbindelsene mellom transformatorer og hovedtavler, og med Reservekraft AS for nødaggregatene. For dette store utbyggingsprosjektet var Helse Øst byggherre.
En egen prosjektorganisasjon, Nye Ahus, gjennomførte utbyggingen.

Vi leverte skinner av typen:
AHUS - universitetssykehus:
IMA 2500A - 400V  mellom tavler og transformatorer
IMA 630A - 400V stigere fra tavler og UPS  med avtappingsbokser i sjakt
IMA 800A - 400V stigere fra tavler og UPS  med avtappingsbokser i sjakt
IMA 1000A - 400V stigere fra tavler og UPS  med avtappingsbokser i sjakt

AHUS - nødstrømsentral:
IMA 2000A - 400V mellom nødstrømsaggregater og transformatorer

AHUS - varmepumpesentral:
IMA 2500A - 400V mellom tavle og transformator - varmepumpesentral
IMA 2000A - 230V mellom tavle og transformator - varmepumpesentral
IMA 2000A - 400V mellom tavle og tavle - varmepumpesentral
IMA 1600A - 230V mellom transformator og tavle - varmepumpesentral

AHUS - IKT
MR 630A - 400V fordelingsskinner med avtappingsbokser fra tavler til IKT sentral 

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning