Nyhamna Gasskraftverk

SKINNELEVERANSE OG INSTALLASJON NYHAMNA GASSKRAFTVERK
 
Vi leverte og installerte fullisolerte strømskinner mellom høyspentceller,
og 12kV transformator for videre distribusjon til nett.
Vi leverte 3 parallelle linjer av typen PH20S - 12000A - 12kV,
som ble koblet sammen til ett termineringselement over transformator.

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning