Snøhvit - Hammerfest LNG

SKINNELEVERANSE OG INSTALLASJON

Vi leverte og installerte Betobar fullisolerte strømskinner for lavspenning og mellomspenning til Hammerfest LNG prosjekt, Snøhvit. 
Leveransen og installasjonen fant sted i 2004 og 2005.
Leveransen bestod av skinner av typen PH20S - 2000A og 4000A - 11kV.
I tillegg leverte vi LB skinner for 690V og 400V mellom transformator og hovedtavle.
Kontrakten var da den største enkeltkontrakt som firmaet noen gang hadde inngått.
Skinnene ble levert og montert i Cadiz, Spania og på Melkøya uten for Hammerfest.
Vår kunde var ABB i Oslo og Italia.
Snøhvit var Europas første anlegg for flytende naturgass.
Gassen blir ført i land gjennom rørledninger fra feltene i Barentshavet. 
På Melkøya utenfor Hammerfest ligger mottaks- og prosseseringsanlegg. 
Såkalte LNG tank-skip frakter gassen fra Melkøya til markeder i Europa og USA.
 
 
På lav- og mellom spenning ble Scanelec valgt som leverandør av strømskinner. 
Skinnene ble montert på prosesslekteren, som var under bygging i Cadiz på Spanias sørvestkyst. Den ble deretter slept til Melkøya utenfor Hammerfest, og ble en integrert del av anlegget. 
Kontrakten på lavspente strømskinner fikk Scanelec av ABB Norge.
Kontrakten på mellomspenning fikk bedriften  av ABB Italia.

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning