Energi

Kanalskinner er en foretrukken og anbefalet løsning i mange forskellige energiinstallationer. Dette skyldes ikke mindst systemets kompakte design, fleksibilitet og tekniske fordele, hvad angår opsamling, overførsel og distribution af energi i et større system. Med kanalskinner kan man forbinde de forskellige komponenter i ethvert energisystem og opnå en sikker og pålidelig transmission af store og små spændinger.

Vandkraft – kanalskinner er en kompakt og sikker løsning til overførsel fra enhed til generatorafbryder og til transformator.

Vindkraft – kanalskinner er en foretrukken løsning til interne forbindelser, både til højspænding og lavspænding til HVDC-platforme og andre vindkraftrelaterede installationer.

Solkraft – kanalskinner er kompakte og driftsikre systemer til opsamling, overførsel og distribution af el.

Type af skinner:

  • Flere typer fuldt isolerede skinner IP68 op til 7000A – Høyspænding op til 170 kV
  • Metalindkapslet kanalskinne op til IP55/IP66 og 6300A – LV op til 1000V

Fordeler ved fuldt isoleret skinner / kanalskinner:

  • Kompakt udførelse, der giver store pladsbesparelser svarende til en kabelinstallation
  • Sikker berøring af skinnerne
  • Fleksibilitet med mulighed for udtag og montering af nye afgangsbokser efter behov uden at ændre på installationen
  • Lille brandbelastning