Hydro Karmøy Technology Pilot

Hydro Karmøy Technology Pilot prosjektet skal utvikle et fullskala pilotanlegg for aluminiumsproduksjon, med ambisjon om å redusere energiforbruket med 15% per kilo aluminium produsert. Samtidig skal det bli verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon.

Scanelec sin leveranse ble sluttført i 2019.

Scanelec leveranse til dette prosjektet bestod av flere type strømskinner fra LV løsning til MV løsning:

  • Duresca berøringssikker strømskinner 22 kV IP68
  • Betobar LV skinne IP68
  • Powertech LV skinne IP55

Leveransen sitt omfang bestod av 22kV skinner fra 22 kV trafo til bryteranlegg, og flere LV trafo-tavle forbindelser.