Ingeniørarbejde

Målet med vores projektering er at give kunderne optimale og omkostningseffektive løsninger.

Vi udfører præ-design ud fra:

  • Udarbejdede løsningsforslag
  • Beskrivelse i forespørgslen

Vi detailprojekterer baseret på:

  • opmålinger eller tegninger/3D-tegninger

Hvis der kræves opmåling på byggepladsen, kan vi tilbyde opmåling udført af vores medarbejdere som en del af vores projektering/leverance.

Tekniske afklaringer i grænsefladen mod trafo og/eller tavle kan Scanelec om ønsket afklare direkte med elselskabet eller tavlebyggeren.