Hanefoss power station

Hanefoss kraftverk er et vannkraftverk i Uldalsvassdraget ved Herefoss i Birkenes kommune i Agder. Det er installert to turbiner med total effekt på 22 MW og midlere årsproduksjon på 120 GWh. Vannet ledes i en 530 meter lang trykksjakt fra reguleringsmagasinet i Ulvdalsåna til turbinen. Totalt fall er 71 meter. Også Eptevatna og Kolstrømfjorden brukes som reguleringsmagasiner.

Kraftverket eies av Agder Energi. Produksjonen startet i 1961.

Prosjektet med å bygge ny transformatorstasjon på utsiden av turbinhallen i fjellet og nye tilførsler mellom turbiner og transformator ble ferdigstilt i 2017.

Scanelec sin leveranse bestod av 6,6 kV strømskinner IP68 type Betobar fra bryterfelt for generatorer til ny transformator på utsiden av fjellet. Trase for tilførsel gikk gjennom 2 stk. 300m borehull med en lengde på 110 per hull, fra turbinhallen inne i fjellet og ut til ny transformatorstasjon. Sammen med Los Elektro leverte Scanelec en komplett installasjon av tilførsel, da som en kombinasjon mellom strømskinner koblet sammen med kabler trukket gjennom borehullene. Dette var en helt ny måte å løsen en slik installasjon. Detter var også opphavet til Rock Roller utviklet av Los Elektro.