Horisont – Shopping center in Bergen

Horisont er et kjøpesenter i Bergen med over 70 butikker, 170 leiligheter og en parkeringsgarasje på 24 000 m2

Bygget er tot. på 81 000 m2.

Ferdigstilt høsten 2015.

Scanelec har hatt leveransen med strømskinner for trafo tavle forbindelser, skinneføringer med avgang til underfordelinger i hvert butikkareale, og til underfordelinger til leiligheter.

Kompakte/plassbesparende løsninger med mulighet til å for smidig løsning for avgang til alle underfordelingene, kostnadseffektiv installasjon, og ikke minst fleksibilitet til enkelt å kunne flytte rundt på avgangsbokser til underfordelinger ved endring i butikkareal var en viktig faktor for valg av strømskinner i dette prosjektet.

Leveranse på skinnetype Siemens Sivacon BD2 og LIA.