Bygg & anlegg

Valg av strømskinner som distribusjonsløsning i større bygg med leiligheter, kontor, butikklokaler eller lagerlokaler gir mange fordeler med hensyn til teknisk funksjonalitet, plassbesvarelse og kostnadseffektiv montasje.

Type skinner:

 • Metallkapslet strømskinne opp til IP55/IP66 og 6300A
 • Epoksystøpt strømskinne IP68 opp til 6300A

Bruksområde:

 • Forbindelse mellom trafo i nettstasjon og hovedtavle
 • Forbindelse mellom hovedtavle og underfordelinger
 • Stiger fra hovedtavle til underfordelinger i etasjene – Avtapping med uttaksboks i hver etasje
 • Distribusjon ut til maskiner og utstyr med avtapping via uttaksbokser på skinnen

Fordeler med strømskinne:

 • Kompakt utførelse som gir stor plassbesparelse tilsvarende en kabelinstallasjon
 • Fleksibilitet med mulighet for avtapping og montasje av nye uttaksbokser etter behov uten endring i installasjonen
 • Liten brannlast
 • I henhold til tavlenormen NEK 439 (IEC 61439-1/6)
 • I henhold til NEK 399 / REN anbefaling i forhold til inntak

Se video under her for bruk av strømskinner i bygning.