Energi

Strømskinner er en foretrukket og anbefalt løsning I mange ulike energiinstallasjoner. Mye på grunn av dens kompakte design, fleksibilitet og tekniske fordeler når man kommer til å samle, overføre distribuere energi i et større system. Med strømskinner kan man knytte samme de ulike komponentene i hvilket som helst energisystem og sikre en sikker og pålitelig overføring av høye og mindre effekter.

Vannkraft 

Strømskinner er en kompakt og sikker løsning for overføring fra aggregat til generatorbryter og videre til transformator.

Vindkraft

Strømskinner er en foretrukket løsning for interne forbindelser, både for høyspent og lavspent for HVDC plattformer og andre vindkraftrelaterte installasjoner.

Solkraft

Strømskinner er kompakte og driftssikre systemer for å samle, overføre og distribuere elektrisk kraft.

Produkter:

 • Metallkapslet 1000V
 • Betobar 1000V
 • Betobar 1500V DC
 • Betobar 12-24kV
 • Duresca 12-170kV

Bruksområde:

 • Forbindelse mellom trafo i nettstasjon og hovedtavle
 • Forbindelse mellom hovedtavle og underfordelinger
 • DC forbindelser og distribusjon til utstyr

Fordeler med strømskinne:

 • Kompakt utførelse som gir stor plassbesparelse tilsvarende en kabelinstallasjon
 • Overføring av høye strømmer, AC og DC
 • Fleksibilitet med mulighet for avtapping og montasje av nye uttaksbokser etter behov uten endring i installasjonen
 • Liten brannlast
 • I henhold til tavlenormen NEK 439 (IEC 61439-1/6)
 • I henhold til NEK 399 / REN anbefaling i forhold til inntak

Se eksempel på bruk av Siemens Sivacon 8PS LDM i vindmølle i video under her: