Industri

Strømskinner i industribygg/anlegg har lenge vært en fortrukket løsning med hensyn til kompakt utførelse for overføring av større strømmer og fleksibilitet for avtapping til maskiner og utstyr.

Type skinner:

 • Metallkapslet strømskinne opp til IP55/IP66 og 6300A.
 • Epoksystøpt strømskinne IP68 opp til 6300A
 • Høyspentskinner berøringssikker i IP68 utførelse for installasjoner i prosessindustrien – også skinner for DC installasjon.

Bruksområde:

 • Forbindelse mellom trafo i nettstasjon og hovedtavle
 • Forbindelse mellom hovedtavle og underfordelinger
 • Distribusjon ut til maskiner og utstyr med avtapping via uttaksbokser på skinnen

Fordeler med strømskinne:

 • Kompakt utførelse som gir stor plassbesparelse tilsvarende en kabelinstallasjon
 • Overføring av høye strømmer
 • Fleksibilitet med mulighet for avtapping og montasje av nye uttaksbokser etter behov uten endring i installasjonen
 • Liten brannlast
 • I henhold til tavlenormen NEK 439 (IEC 61439-1/6)
 • I henhold til NEK 399 / REN anbefaling i forhold til inntak

Se eksempel på bruk av strømskinner i industri- og næringsbygg i video under her.