Ladeanlegg

Bruk av strømskinne i et anlegg for ladestasjoner for biler, busser eller lastebiler gir en kostnadseffektiv installasjon med hensyn til montasje og ikke minst senere drift av anlegget.

For ladeanlegg i parkeringshus/parkeringsgarasje kan man når skinneinstallasjoner er installert enkelt sette på nye uttaksbokser for ladestasjoner uten å måtte kable på nytt, og man kan enkelt flytte rundt på utaksboksene.

For ladeanlegg for buss og lastebil utendørs kan man installere en strømskinne IP68 med avtapping for uttaksbokser IP67. Dette gir en kompakt overføring av større strømmer og fleksibilitet for plassering av uttaksbokser for ladepunkt/stasjoner der det er ønskelig.

Type skinner:

 • Metallkapslet strømskinne opp til IP55/IP66 og 6300A.
 • Epoksystøpt strømskinne IP68 opp til 6300A
 • Høyspentskinner berøringssikker i IP68 utførelse – også skinner for DC installasjon.

Bruksområde:

 • Forbindelse mellom trafo i nettstasjon og hovedtavle
 • Forbindelse mellom hovedtavle og distribusjon ut til ladestasjoner

Fordeler med strømskinne:

 • Kompakt utførelse som gir stor plassbesparelse tilsvarende en kabelinstallasjon
 • Overføring av høye strømmer
 • Fleksibilitet med mulighet for avtapping og montasje av nye uttaksbokser etter behov uten endring i installasjonen
 • Liten brannlast
 • I henhold til tavlenormen NEK 439 (IEC 61439-1/6)
 • I henhold til NEK 399 / REN anbefaling i forhold til inntak