Landbasert oppdrettsanlegg

Når fiskeoppdrett i større grad flyttes fra sjø til land, blir det et stort behov for sirkulasjon av vann.

Det medfører også større energibehov og en best mulig distribusjon av denne på anlegget.

Bruk av strømskinner for landbaserte oppdrettsanlegg gir en kostnadseffektiv installasjon med hensyn til montasje og ikke minst senere drift av anlegget.

For distribusjon av strømmen ut i anlegget kan man bruke en IP68 strømskinne med avtappingspunkter for bokser i IP67.

Dette gir en ryddig og plassbesparende fremføring med stor grad av fleksibilitet med tanke på endringer i fremtidig behov på pumpestørrelser etc. sikringen av anlegget sitter i første rekke i uttaksboksen. Ved fremtidige endringer slipper man å trekke kabler fra hoved-tavle eller underfordelinger.

Type skinner:

  • Metallkapslet strømskinne opp til IP55/IP66 og 6300A.
  • Epoksystøpt strømskinne IP68 opp til 6300A  – med mulighet for avtapping

Bruksområde:

  • Forbindelse mellom trafo i nettstasjon og hovedtavle
  • Forbindelse mellom hovedtavle og distribusjon ut til utstyr ute i anlegget

Fordeler med strømskinne:

  • Kompakt utførelse som gir stor plassbesparelse tilsvarende en kabelinstallasjon
  • Overføring av høye strømmer
  • Fleksibilitet med mulighet for avtapping og montasje av nye uttaksbokser etter behov uten endring i installasjonen
  • Liten brannlast
  • I henhold til tavlenormen NEK 439 (IEC 61439-1/6)
  • I henhold til NEK 399 / REN anbefaling i forhold til inntak