Olje & gass

Strømskinner har vært en foretrukket løsning i olje og gass anlegg i lang tid og Scanelec har lang erfaring og mange referanser i dette markedsområdet da dette er en driftssikker og solid løsning. Strømskinner kan benyttes både på lavspent og høyspent anlegg i forbindelse med energiforsyningen til et landbasert anlegg eller offshore installasjon.

Type skinner:

 • Metallkapslet 1000V
 • Betobar 1000V
 • Betobar 3,6-24kV
 • Duresca 12-170kV

Bruksområde:

 • Forbindelse mellom trafo i nettstasjon og hovedtavle
 • Forbindelse mellom hovedtavle og underfordeling
 • Forbindelse mellom hovedtavle og til forbrukere med høyt effektbehov

Fordeler med strømskinne:

 • Kompakt utførelse som gir stor plassbesparelse sammenlignet med en tilsvarende kabelinstallasjon
 • Fleksibelt system med mulighet for avtapping via uttaksbokser og montasje av nye uttaksbokser etter behov uten endring i installasjonen
 • Liten brannbelastning sammenlignet med kabel
 • I henhold til NEK439 (IEC 61439-1/6)
 • I henhold til NEK 399 / REN anbefaling i forhold til bruk av strømskinner i inntak