Samferdsel

Strømskinner er en fortrukket løsning fra trafo tavleforbindelse i nettstasjon for vei- og baneanlegg, og i nettstasjon for ladeanlegg for batteriferger.

Dette i henhold TEK 399 inntak og REN anbefaling for inntak.

Type skinner:

  • Metallkapslet strømskinne opp til IP55/IP66 og 6300A.
  • Epoksystøpt strømskinne IP68 opp til 6300A – også som DC løsning.

Bruksområde:

  • Forbindelse mellom trafo i nettstasjon og hovedtavle
  • Forbindelse mellom hovedtavle og underfordelinger

Fordeler med strømskinne:

  • Kompakt utførelse som gir stor plassbesparelse i forhold til en kabelinstallasjon
  • Overføring av høye strømmer
  • Fleksibilitet med mulighet for avtapping og montasje av nye uttaksbokser etter behov uten endring i installasjonen
  • Liten brannlast
  • I henhold til tavlenormen NEK 439 (IEC 61439-1/6)
  • I henhold til NEK 399 / REN anbefaling i forhold til inntak