Skip

Valg av strømskinner om bord skip kan gi mange fordel med hensyn til plass- og vektbesparelse samt fleksibilitet. Strømskinner blir brukt i energisystemet mellom generator og hovedtavle, både AC og DC. Og kan videre brukes i distribusjonen til fremdriftssystemer, kraftkrevende utstyr og i distribusjon i innredning.

Scanelec har deltatt i pilotprosjekter og levert DC-strømskinner til flere skip og rigger de siste årene samt deltatt i utviklingen av løsninger for skottgjennomføringer. Vi har også erfaring med de ulike klassesystemene.

Type skinner:

 • Metallkapslet 1000V
 • Betobar 1000V
 • Betobar 1500V DC

Bruksområde:

 • Forbindelser i energisystemet
 • Distribusjon til fremdriftssystemer og utstyr
 • Distribusjon i innredning med uttakspunkt/uttaksbokser til etasjefordelinger/lugarer og utstyr

Fordeler med strømskinne:

 • Kompakt utførelse som gir stor plassbesparelse sammenlignet med en tilsvarende kabelinstallasjon.
 • Fleksibelt system med mulighet for avtapping via uttaksbokser og montasje av nye uttaksbokser etter behov uten endring i installasjonen
 • Liten brannbelastning sammenlignet med kabel
 • I henhold til NEK439 (IEC 61439-1/6)
 • Maritime godkjenninger