Produkter

Scanelec tilbyr komplette strømskinneløsninger for lavspent- og høyspentinstallasjoner.

Alle våre produkter er fra ledende produsenter av strømskinner i Europa.

 • Hvorfor velge strømskinner?

  Valg av strømskinner i en installasjon kan gi mange fordeler i forhold til et alternativ med kabler.

  • Enklere og raskere å installere  – Kostnadsbesparende installasjon
  • Stor fleksibilitet  – Dette for fremtidige utvidelser og endringer. Enkelt å skjøte inn nye lengder, og enkelt og raskt å flytte eksisterende uttaksbokser og sette på nye uttaksbokser.
  • Kompakt løsning – Måten strømskinner er konstruert på gir en kompakt løsning som igjen gir stor plassbesparelse i installasjonen
  • Rette vinkler uten krav til bøyeradius – Krever minimalt med plass ved retningsendring
  • Lave magnetfeltverdier – Det er stadig mer fokus hvilke problemer elektromagnetiske felt kan forårsake både for mennesker og elektrisk utstyr. Lave magnetfeltverdier fra strømskinner vil i mange tilfeller kunne eliminere dette problemet uten ekstra tiltak og kostnader.
  • Unngår skjevlast – Like faser er ivaretatt i konstruksjonen i skinnen
  • Svært liten brannlast – Konstruert av materiale som tilfører en ev. brann minimalt med energi
  • Lite effekttap 
 • Strømskinne i inntak - NEK399

  Strømskinneløsning  i inntak (trafo-tavle forbindelse) er i henhold til NEK399 og REN anbefalingen for nettstasjonsanlegg:

  «Som standard for nettstasjoner i bygg ved forsyning til kundens hovedtavle skal det anvendes prefabrikkerte skinnepakke ved strømstyrker ≥ 1250A»

  Strømskinnene er i henhold til tavlenormen NEK 439 (IEC 61439-1/6).

 • Video - Fordeler med strømskinner

  Strømskinner - Det innovative alternativet til kabel

  Effektiv montasje