Fleksibler

Fleksibler blir brukt for å etablere sikre elektriske forbindelser mellom utstyr som for eksempel mellom strømskinner og transformator, tavler og annet utstyr. Fleksibler blir også brukt internt i elektrisk utstyr.

Våre Cu-fleksibler er bygd opp av 1 mm lameller isolert med PVC isolasjon. Det finnes forskjellige versjoner med ulikt antall lameller og bredde.

Scanelec kan kutte og tilpasse til ønsket lengde, samt stanse ønsket hullbilde.

Vi lagerfører et stort utvalg som kan dekke de fleste behov. I tillegg samarbeider vi med flere produsenter i Europa som kan levere skreddersydde løsninger etter ditt behov.