Basefarm – Datasenter i Oslo

Scanelec har levert strømskinneløsninger til Basefarm datasentre. Dette omhandler kraftskinnene mellom trafoene og hovedtavlene, og distribusjonsskinnene med uttaksbokser ute i datasenter-hallene.

Med bruk av strømskinner i datasenter får man en kompakt og kostnadseffektiv løsning for overføring av større strømmer. Videre gir en strømskinneinstallasjon ut i datasenter-hallene en fleksibel løsning der man kan plassere uttaksbokser der det er ønskelig, og det vil være en enkel prosess å utvide eksisterende el.installasjon uten større ombygging.