Haugesund Sjukehus

Haugesund sjukehus har utvidet bygningsmassen med ca. 18.000 kvm. Dette arbeidet var ferdigstilt høsten 2021.

Scanelec har levert strømskinneløsninger i strømforsyning for hovedkraft og reservekraft.

Det har i prosjektgjennomføringen vært et mål om at bærekraft skulle være sentralt, med fokusert på å redusere svinn, øke gjenbruk ved ombygging og å redusere reiseaktiviteten gjennom bruk av elektroniske møter. I tillegg har man prioritert å bruke bygningsprodukter med lave klimagassutslipp og valgt løsninger som reduserer energiforbruket.

Som bidrag til dette har Scanelec i sin prosjektering og leveranse har fokus på å gjennomføre mest mulig «prosjektmøter» på teams, kunne ta ut mål av 3D modell, levere løsninger som gir plassbesparelse, løsninger med minimalt spenningstap og strømskinner i aluminium utførelse vil være resirkulerbare.