Høgefoss og Dynjanfoss Kraftstasjoner

Høgefoss kraftstasjon ligger i Nissedal kommune i Vestfold og Telemark fylke. Den ble satt i drift i 1919.

Kraftstasjonen nyttiggjør fallene i store og lille Høgefoss i Nisserelv med til sammen 64 meters fallhøyde. Produserer 166 GWh fornybar energi i året til Agder Energi.

Dynjanfoss kraftstasjon ligger i Nissedal kommune i Vestfold og Telemark fylke. Den ble satt i drift i 1951/1955.

Kraftstasjonen uytnytter fallene i Dynjanfoss og Reinefoss mellom Hønetjønn og Eikhomskilen i Fyreselv. Fyreselv har sitt utspring i Fyresvatn, og ved Haugsjåsund danner den sammen med Nisserelva starten på Nidelva. Dynjanfoss kraftstasjon leverer 171 GWh fornybar energi i året til Agder Energi.

I forbindelse med at blanke skinneføringer skulle byttes ut mellom bryteranlegg for generatorer og ut til trafoer fikk Scanelec leveransen av fullisolerte og berøringssikre strømskinner type Duresca IP68 som erstatning for de eksisterende blanke skinnene.

Dette for driftsspenning på 6,6 kV og 9 kV. Installasjonen er gjennomført i føringsveier innendørs og utendørs.