Ladeanlegg – Garasjeanlegg i Oslo

Scanelec har levert strømskinner til flere ladeanlegg for elbiler i garasjeanlegg.

Bilder er fra et større garasjeanlegg i Oslo, der vi har brukt strømskinner av type Siemens Sivacon BD2 med uttakspunkter for uttaksbokser pr. meter slik at man plassere og kobler til ladestasjoner der man ønsker de plassert.

Bruk av strømskinne i et ladeanlegg gir en kostnadseffektiv installasjon med hensyn til montasje, og ikke minst ved senere endringer av anlegget.
Anleggseier, gårdseier eller borettslag kan da i første omgang velge å ta kostnaden med installasjon av selve infrastrukturen i anlegget, og kun koble til ladestasjoner det er behov for på det stadiet. Senere kan man enkelt utvide med å koble til nye ladestasjoner på strømskinnene etter fremtidig behov.

I innendørs garasjeanlegg er strømskinnene godt beskyttet mot ytre påvirkning og har berøringssikker slagfast konstruksjon i metall opp til IP55. Strømskinner med konstruksjon av metall er også et pluss med hensyn til lav brannlast for brannspredning i et garasjeanlegg.
Det er stadig mer fokus på elektromagnetiske felt og hva de kan påføre mennesker og elektrisk utstyr. Måten en strømskinne i metallkapsling er konstruert på vil gi lav magnetfeltverdi.