Media City Bergen

Media City Bergen er en kunnskaps- og næringspark som samler medieteknologiaktører, utdannings- og forskningsmiljøer, samt to mediehus under ett tak i Bergen sentrum.

Bygget er på 45 000 m2

Ferdigstilt i 2017

Scanelec leverte strømskinner for trafo tavle forbindelser, nødkraft, vertikale skinneføringer oppover i de 3 tårnene for uttak til underfordelinger i hver etasje og tekniske rom i toppen av tårnene.

Scanelec sin leveranse bestod av skinnetype Siemens Sivacon BD2 og LIA.