Nytt Nasjonalmuseum – Oslo

Det nye Nasjonalmuseet åpnet 11. juni 2022. Bygget har et utstillingsareal på 13 000 m²og har hatt en kostnadsramme på 6,15 milliarder kroner.

Med det nye Nasjonalmuseet får Norge et visningssted i verdensklasse for hele Norges samling av kunst, arkitektur og design. I tillegg er det spise- og serveringssteder, museumsbutikk, en luftig takterrasse, flotte formidlingsverksteder og Nordens største kunstbibliotek

Scanelec har hatt æren av å levere strømskinneløsninger til Det nye Nasjonalmuseet.

Dette har omhandlet kraftskinnene mellom trafoene og hovedtavlene, fordelingsskinnene mellom hovedtavlene og underfordelingene, samt distribusjonsskinnene med avgangsbokser ut til maskiner og utstyr i bygget.

Med valg av strømskinner i bygget har man fått en kompakt løsning som har gitt plassbesparelse i trase for overføring av kraft i forhold til en kabelinstallasjon. Videre har man med bruk at strømskinner for distribusjon ut til maskiner og utstyr fått en fleksibel løsning med muligheter til å kunne flytte eksisterende uttaksbokser eller sette på nye uttaksbokser etter behov, uten større kostander med endring av el.installasjonen.