Rosenholm bussanlegg – Lading av elbusser

På Rosenholm bussanlegg syd for Oslo har Bussanlegg AS bygget ladeløsninger for elektrisk bussdrift. Anlegget ble ferdigstilt høsten 2021.

Anlegget på Rosenholm er det første helelektriske bussanlegget i Oslo-området.

Scanelec har levert epoksyisolerte strømskinner IP68 for strømføring mellom nettstasjoner og ladepunkt/ladestasjoner for busser på oppstillingsarealet.

Skinnene er forlagt langs bygg utendørs og i kulverter under oppstillingsarealet, med uttaksbokser IP68 for uttak av strøm til ladestasjoner.

Scanelec er stolt over å kunne bidra til det grønne skiftet med kompakte, plassbesparende og kostandeeffektive strømskinneløsninger.