Silkeborg Forsyning AS – Silkeborg

Silkeborg Forsyning AS er en leverandør av vann og varme – og håndtering av spillvann og avfall. Har sin lokalitet i Silkeborg i Danmark.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2017.

Scanelec sin leveranse til prosjektet har vært strømskinner for distribusjon fra hovedtavler til underfordelinger og til maskiner og utstyr via avgangsbokser på skinnene.

Fokus på effektiv montasje, kompakt løsning for overføring av store strømmer og mulighet for avtapping til maskiner og utstyr har vært avgjørende for valg av løsning med strømskinner.

Skinnetype Siemens Sivacon LIA er brukt i prosjektet.