VPK – Packaging. Ny fabrikk i Halden

VPK Packaging er en del av VPK Group, som er et stort internasjonalt selskap med hovedkontor i Belgia.

Da «Pappen» i Sarpsborg sentrum, som har vært hovedkontoret i over 100 år skulle bygge en topp moderne emballasjefabrikk i Svinesundsparken i Halden, fikk Scanelec oppdraget med å levere strømskinnene til prosjektet.

Vi har levert en komplett strømskinneløsning med skinner fra trafoene til hovedtavlene i henhold til NEK 399 inntak, og distribusjonsskinner fra hovedtavlene og ut i produksjonslokalene med uttaksbokser for uttak til maskiner og utsyr.

Dette har gitt fabrikken en plassbesparende og kostnadseffektiv installasjon, samt en optimal fleksibilitet for fremtidig utvidelser eller endring i plassering av maskiner og utstyr.