Scanelec søker etter prosjektleder til avdelingen i Bergen. Vi skal være en teknisk samarbeidspartner innen strømskinner for våre kunder.

Vi skal være en teknisk samarbeidspartner innen strømskinner for våre kunder. Dette gjennom å ha personell med spisskompetanse som følger opp prosjektene fra planleggingsfasen til ferdig levert og installert.

Vår prosjektavdeling i Bergen og Ski er i tett dialog med våre kunder for nødvendige avklaringer i forbindelse med prosjektering av en strømskinneinstallasjoner. Videre vil vår prosjektavdeling gjennomføre detaljprosjektering av løsning før oppstart produksjon av skinnene.

For å sikre en god gjennomføring av våre leveranser, har vi tett oppfølging både mot produsenter og kunder. Vi bistår våre kunder teknisk under installasjonen, og kan tilby personell med rolle som supervisor under installasjon, eller som er en del av kunden sitt installasjonsteam. Vi kan også tilby komplett installasjon.

 

Se mer om stillingen på:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=223489633