Bygg & anläggning

Bygg & Anläggning

Valet av strömskenor som distributionslösning i större byggnader med lägenheter, kontor, butikslokaler eller lager ger många fördelar när det gäller teknisk funktionalitet, utrymmesbesparingar och kostnadseffektiv installation.

Typ av skenor:

  • Metallinkapslad strömskena upp till IP55 / IP66 och 6300A.
  • Epoxigjuten strömskena IP68 upp till 6300A

Användningsområde:

  • Anslutning mellan transformator i transformatorstation och ställverk
  • Anslutning mellan olika ställverk
  • Stigare från ställverk till fördelningscentraler – Avtappning med uttagslåda på varje våning
  • Distribution till maskiner och utrustning med avtappning via uttagslådor på skenan

Fördelar med strömskena:

  • Kompakt design som ger stora platsbesparingar motsvarande en kabelinstallation
  • Flexibilitet med möjlighet för avtappning och montera nya uttagslådor efter behov utan förändring i skeninstallationen
  • Låg brandlast