Datacenter

En lösning med kraftskenor i ett datacenter ger en kompakt och mycket flexibel lösning med uttagslådor för avtappning till datarack. Strömskenor ger också en enkel och kostnadseffektiv installation, och inte minst stor flexibilitet för förändringar eller utvidgningar med lätt att flytta runt på uttagslådor, eller utöka befintlig installation med nya uttagslådor eller förlängning av skeninstallationen.

Typ av skenor:

  • Metallinkapslad skena upp till IP55 / IP66 och 6300A.
  • Epoxigjuten strömskena IP68 upp till 6300A
  • Användningsområde:
  • Anslutning mellan transformator i transformatorstation och ställverk
  • Fördelning från ställverk till datarack – avtappning per 0,25 meter

Fördelar med strömskena:

  • Kompakt design som ger stora platsbesparingar motsvarande en kabelinstallation
  • Överföring av höga strömmar
  • Flexibilitet med möjlighet för avtappning och montera nya utloppslådor efter behov utan förändring i skeninstallationen
  • Låg brandlast