Industri

Kraftskenor i industribyggnader / anläggningar har länge varit en föredragen lösning när det gäller kompakt design för överföring av större strömmar och flexibilitet för avtappning till maskiner och utrustning.

Typ av skenor:

 • Metallinkapslad skena upp till IP55 / IP66 och 6300A.
 • Epoxigjuten strömskena IP68 upp till 6300A
 • Högspänningsskenor beröringsskyddad i IP68-design för installationer i processindustrin – även skenor för DC-installation.

Användningsområde:

 • Anslutning mellan transformator i transformatorstation och ställverk
 • Anslutning mellan ställverk och fördelningscentraler
 • Distribution till maskiner och utrustning med avtappning via uttagslådor på skenan

Fördelar med strömskena:

 • Kompakt design som ger stora platsbesparingar motsvarande en kabelinstallation
 • Överföring av höga strömmar
 • Flexibilitet med möjlighet för avtappning och montera nya utloppslådor efter behov utan förändring i skeninstallationen
 • Låg brandlast
 • I enlighet med TEK 399