Laddningsanläggning

Användningsområde:

Laddning för bussar, lastbilar, bilar och fartyg.

Användningen av strömskenor för laddstationer för bilar, bussar eller lastbilar ger en kostnadseffektiv installation med avseende på installation och drift av anläggningen.

För laddningssystem i parkeringsgarage, när strömskenor är installerade, kan du snabbt och enkelt lägga till nya uttagslåodr för laddstationer utan någon ny kabeldragning. Du kan också flytta runt uttagslådorna baserat på aktuell efterfrågan.

För laddstationer utomhus för bussar, lastbilar, fartyg och färjor kan du installera en strömskena med IP68 där även uttagslådorna är IP68.

Typ av skenor:

  • Metallinkapslad strömskena upp till IP55 / IP66 och 6300A.
  • Epoxigjuten strömskena IP68 upp till 6300A
  • Högspänningsskenor beröringsskyddad i IP68-design – även skenor för DC-installation.

Användningsområde:

  • Anslutning mellan transformator i transformatorstation och ställverk
  • Anslutning mellan ställverk och distribution till laddstationer

Fördelar med strömskena:

  • Kompakt design som ger stora platsbesparingar motsvarande en kabelinstallation
  • Överföring av höga strömmar
  • Flexibilitet med möjlighet för avtappning och montera nya uttagslådor efter behov utan förändring i skeninstallationen
  • Låg brandlast