Olja & gas

Scanelec har 35 års erfarenhet av att leverera kraftskenor till olje- och gasmarknaden. Strömskenor ger en kompakt lösning med överföring av höga strömmar upp till 6300A.

I denna typ av installation levererar vi vanligtvis gastäta lösningar. Dessutom levererar vi också lösningar som täcker kraven i samband med kolväteeld i 60 minuter (H 60).

Exempel på installationer vi har kraftskenor till:

  • Bottenmonterade plattformar
  • Mobila riggar
  • FPSO
  • Petrokemiska anläggningar

Vi levererar till byggarbetsplatser nationellt och internationellt för våra kunder.

Scanelec erbjuder också montering eller teknisk support vid montering.

Vi levererar skenor för både låg- och högspänningssystem upp till 170kV.