Samfärdsel

Strömskenor är en föredragen lösning från transformatorn i transformatorstationen för väg- och järnvägsanläggningar och i transformatorstationen för laddning av anläggningsfärjor.

Detta i enlighet med rekommendation från TEK 399 och REN för intag.

Typ av skenor:

  • Metallinkapslad skena upp till IP55 / IP66 och 6300A.
  • Epoxigjuten strömskena IP68 upp till 6300A – även som en DC-lösning.
  • Användningsområde:
  • Anslutning mellan transformator i transformatorstation och ställverk
  • Anslutning mellan ställverk och fördelningscentraler

Fördelar med strömskena:

  • Kompakt design som ger stora platsbesparingar jämfört med en kabelinstallation
  • Överföring av höga strömmar
  • Flexibilitet med möjlighet för avtappning och montera nya uttagslådor efter behov utan förändring i skeninstallationen
  • Låg brandlast
  • I enlighet med TEK 399