Marin

Att välja strömskenor i en fartygsinstallation kan ge stora fördelar när det gäller utrymme och vikt.

Prestandan ombord på fartyg idag har blivit så stor att det krävs väldigt många och stora parallella kablar för att överföra energin. Med det begränsade utrymmet som alltid finns ombord på en båt, erbjuder det utmaningar både när det gäller böjningsradie på kabeln, och inte minst att kunna få lika långa längder på faserna för att uppnå ett stabilt nätverk. Inte minst är det problematiskt att ha utrymme för att avsluta kablarna.

Scanelec har under många år levererat strömskenor till FPSO, flytande produktionsfartyg. Vi har också levererat strömskenor till kustbevakningsfartyget ”Svalbard” som går i arktiska områden med istjocklekar upp till 1 m. I sådana installationer är dämpning av vibrationer och stötar av stor betydelse.

Vi ser att andra parametrar som magnetfältproblem också används i större utsträckning eftersom fartygen innehåller alltmer sofistikerad utrustning. Vi ser därför en ständigt ökande efterfrågan på lösningar med strömskenor och idag kan vi erbjuda DnV-godkända lösningar med strömskenor för fartyg.

Scanelec har också levererat likströmsskenor för att ansluta ABB: s utrustning i sin lösning ”Onboard DC Grid”. Detta har nu varit i drift ombord på Dina Star sedan våren 2013. Det har drivits i Nordsjön under hårda väderförhållanden och upplevelsen är mycket bra. ABB: s koncept har resulterat i betydande bränslebesparingar och minskade ljudnivåer ombord. Det finns faktorer som har stor inverkan både på miljön utanför båten och ombord. Vi är stolta över att ha deltagit i denna utveckling.

Idag ser vi DC-lösningar som används av flera tillverkare och detta öppnar upp möjligheten att använda strömskenor som gör det lättare att dra ström till konsumenter på olika platser, liksom det gör det lättare att kunna implementera batterier, bränsleceller, solceller etc. Detta kommer att bli ett av Scanelecs fokusområden framöver.

Det är känt att världens skeppsflotta förorenar mycket mer än bilflottan, så potentialen att rädda naturen från förorening ligger i att förnya fartygsflottan med förnybar energi.

Scanelec har levererat strömskenor till ett antal fartyg:

  • FPSO utrustade i Norge, Singapore, Korea och Kina
  • Kustbevakningen Svalbard
  • Offshore-fartyget Dina Star
  • Världens största batterifärjor – Tycho Brahe och Aurora