Produkter

Scanelec levererar många olika typer av strömskenor, allt från metallkapslade till fullisolerade strömskenor.

Alla våra produkter levereras från ledande europeiska tillverkare av strömskenor.

 • Varför välja strömskenor?

  Att välja strömskenor i en installation kan ge många fördelar jämfört med ett alternativ med kablar.

  Enklare och snabbare att installera – Kostnadsbesparande installation.

  Stor flexibilitet – detta för framtida utvidgningar och förändringar. Lätt att infoga nya längder och enkelt och snabbt att flytta befintliga uttagslådor och sätta på nya uttagslådor.

  Kompakt lösning – Det sätt på vilket strömskenor är konstruerade ger en kompakt lösning som i sin tur ger stora platsbesparingar vid installationen.

  Rät vinkel utan krav på böjningsradie – Kräver minimalt med utrymme när du byter riktning.

  Låga magnetiska fältvärden – Det finns ett ökande fokus på de problem som elektromagnetiska fält kan orsaka för både människor och elektrisk utrustning. Låga magnetfältvärden från strömskenor kommer i många fall att kunna eliminera detta problem utan ytterligare åtgärder och kostnader.

  Undvik skev belastning – Lika faser tas hand om vid järnvägskonstruktionen.

  Mycket liten brandbelastning – Konstruerad av material som ger en möjlig. eld minimalt med energi.

  Lågt spänningsfall.

   

   

   

 • Video - Fördelar med strömskenor