BD01 40-160A

 • Användningsområde

  Siemens Sivacon 8PS BD01 strömskenesystem är en optimal lösning för distribution av el i:

  • Industrihallar
  • Kontorsbyggnader
  • Köpcentra
  • Datacenter
  • Laddningssystem

  Systemen är anpassade för uttagslådor med skydd som kan anslutas direkt på skenan. Detta ger en kompakt lösning, kostnadseffektiv installation och stor flexibilitet för att ändra installationen vid ett senare tillfälle.

  Skenan kan också användas vertikalt och horisontellt i byggnader med uttagslådor med skydd för indelning, men här används skenatypen BD2 och LI oftast pga. högre strömmar.

  Rent generellt:

  Strömskenan har också extremt låga ljudnivåer, lågt magnetfältvärde och mycket låg brandlast.

   

 • Tekniska specifikationer

  BD01: 40 – 160A vid 35 ° C – 400 V, IP54/55

  • 4 ledare + PE (kapsling)
  • 40 – 125A Al-ledare
  • 160A Cu-ledare
  • Uttagspunkt – upp till 6 st. pr. 3m
  • Max pr. uttag – 63A
  • Ik 1 sek. = 0,58 till 2,5 kA
  • Ik pk. = 2,55 till 15,3 kA
 • Kataloger och broschyrer
 • FDV dokumentasjon
 • Video

  Flexibla lösningar med BD01 och BD2